Inloggen kennis database

Gezinnen

Aandacht en liefde voor je eigen unieke zijn binnen je gezin, als ouder of als kind, zijn noodzakelijk voor het ervaren van geluk en balans. Het Polariteitenkabinet is er voor (herstel van) de balans van kinderen en jongeren met hun ouders, begeleiders, opvoeders, docenten, coaches of andere volwassenen die betrokken zijn bij het gezin.

Uniek

Er is voor jou nog nooit iemand geboren als jij met dezelfde unieke eigenschappen en eigen-aardigheden. Soms lijk je uiterlijk wel op andere gezinsleden, denk of zeg je hetzelfde, maar toch: je bènt niet hetzelfde. Vaak wordt dit pas echt duidelijk wanneer er iets aan de hand is binnen een gezin, als er bijvoorbeeld iets gebeurt waar iedereen anders op reageert op zijn of haar eigen manier.
Dit hoeven geen grote gebeurtenissen te zijn, want zelfs de kleinste ruzietjes en irritaties, kunnen inzicht geven in hoeverre iemand zijn of haar eigenschappen in polariteit inzet. Wanneer dit structureel gebeurt, kunnen er bepaalde gedrags- en communicatiepatronen ontstaan, die op den duur een probleem kunnen worden.

Door middel van het Junior Polariteitenspel kom je achter elkaars unieke eigenschappen en de te ontwikkelen polariteiten. Je leert elkaar beter kennen en begrijpen. Het biedt mogelijkheden tot een open dialoog tussen de gezinsleden; opvoeding wordt begeleiden in plaats van sturen. Het gezin wordt de veilige plek waarbinnen iedereen de ruimte krijgt zich te ontwikkelen, geholpen door elkaar.

NB Waar ´gezinnen´ staat kan ook (leef-) groep of klas gelezen worden.

.

Aanpak

Het Polariteitenkabinet biedt een nieuw perspectief op opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren met aandacht voor ieders unieke zijn. Een kind hoeft niet aangestuurd of gevormd te worden, maar moet onvoorwaardelijk worden ondersteund waar nodig. Van jongs af aan al het gevoel te ervaren van ‘er mogen zijn zoals je bent’ en van elkaar te ontdekken wie de ander is, vervuld voor elk gezinslid de behoefte aan verbinding en harmonie. Het Polariteitenkabinet biedt:

  • Individuele trainingen voor ouders en/ of opvoeders.
  • Trainingen voor docenten, schoolbegeleiders, kindercoaches (Individueel/ teamverband).
  • Individuele coaching voor ouders/ opvoeders.
  • Het Junior Polariteitenspel.
  • Zie verder onder ‘spellen en boek’ en/ of ‘trainingen en coaching’.