Inloggen kennis database

HRM/Managers

Het Polariteitenkabinet ondersteunt organisaties bij de groei en ontwikkeling van hun medewerkers en het implementeren van een moderne HR-strategie. Het Polariteitenkabinet ondersteunt het proces van Human Resources Management naar een Human Potential Management (met de P van Polariteiten) d.m.v. managementtraining, coaching en aanpassing van het instrumentarium.

Polair Leiderschap

Polair Leiderschap: verbinding tussen het leidinggeven aan onze eigen persoonlijke ontwikkeling en het leidinggeven aan de ontwikkeling van anderen.
Het denken in Polariteiten biedt ook inzicht in een nieuwe vorm van leiderschap: het Polair Leiderschap. Het vertrouwde lineaire leiderschap evolueert naar polair leiderschap. De directieve controlerende leider evolueert naar een directieve én sociale leider, die vertrouwen geeft, omdat hij ontdekt dat hij van nature over beide tegengestelde eigenschappen beschikt.
Polair Leiderschap betekent ook afscheid van een hiërarchische cultuur. Geen manager of baas, die tegen je zegt wat je moet doen, maar zelf je verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat en zelf de regie nemen voor de manier waarop dit resultaat bereikt gaat worden. Vanzelfsprekend ligt dit resultaat in de lijn met de missie en visie van de organisatie.

Dit vraagt ook op een andere visie op HRM. HRM, wordt oprecht ‘Human’: de HRM professional stimuleert en faciliteert mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling, in plaats van men te laten voldoen aan de van bovenaf vastgestelde functie-eisen. Het Polaire denken verbindt alle beschikbare talenten aan elkaar en is niet langer gebonden aan posities, functies en rollen. Gesprekken evolueren naar oprechte coaching en facilitering, zodat mensen zoveel mogelijk tot hun recht komen en al hun eigenschappen kunnen en willen inzetten om de organisatiedoelen te realiseren.

Aanpak

Buiten de diensten en de producten van Het Polariteitenkabinet bieden we in samenwerking met onze vaste partners Adviesbureau de Rijk en D’Artagnan Consultancy B.V. een integrale dienstverlening om het gedachtegoed van de polariteiten structureel in te bedden in uw organisatie en organisatiecultuur. We doen dat gezamenlijk vanuit onze eigen disciplines en met de gezamenlijke passie rondom het ontwikkelen van mensen en organisaties.
In het licht van het Polariteitengedachtengoed bieden we samen de onderstaande diensten aan:

  • Het vooraf inbedden van het Polariteitengedachtegoed middels het Businessmodel canvas en het Concept Implementatiemodel;
  • Het inrichten van uw HRM-beleid op basis het polariteitengedachtengoed; 
  • Het inrichten van uw eigen werving en selectie middels het Polariteitengedachte goed (inhouse of extern);
  • Interimmanagement bij de opstartfase van de implementatie;
  • Support bij het formuleren van de HR-marketing t.b.v. de werving & selectie van nieuwe collega’s.