Inloggen kennis database

Wat je zegt, ben je zelf!

Wat je zegt, ben je zelf!   Vaak gebruiken we deze uitdrukking als reactie om een beschuldiging aan ons adres te pareren. We kaatsen de bal terug met de nodige emotie. Terwijl wat de ander zegt eigenlijk gewoon waar is. We zouden de uitdrukking dan ook anders kunnen...

Authentiek zijn is het halve werk

Het komt maar al te vaak voor dat we onze gevoelens en gedachten voor ons houden. Bij wat we meemaken, bij wat een ander zegt of doet. Het geeft een vertrouwd gevoel van veiligheid om deze dan niet te uiten. Ik spreek hier vooral over voor ons belangrijke gedachten en...

Oost west, thuis ……

Ik realiseer me bij het bedenken van de kop van dit artikel, dat ik meteen een polariteit te pakken heb. We zouden echt geen besef hebben van wat Oost is zonder ons bewust te zijn van West. Sterker nog, zonder elkaar hadden ze niet eens bestaansrecht. We zouden de...

Over je energie gesproken

Het heelal bestaat geheel en al uit polariteiten. Tegenstellingen, die zonder elkaar geen bestaansrecht hebben en alleen samen essentieel zijn voor het creëren van (levens)energie!  Zelfs het kleinste deeltje, dat we op dit moment kennen bestaat niet op zichzelf, zo...

Tevreden en ambiteus zijn?

  Wie dankbaar en tevreden leeft behoort tot de gelukkigste mensen op deze aarde. Helaas wordt de denkwereld ook van onze maatschappij steeds meer getekend door ontevredenheid, geklaag, protestgedrag en negativiteit. Een prachtige voedingsbodem voor populisten...

Zinvol leven

“Als een schilderij of een goed gesprek mij ontroert kan ik de conclusie trekken dat ik een schilderij of goed gesprek nodig heb om ontroerd te raken. Ik kan ook de conclusie trekken dat ik ontzettend blij ben te ontdekken, dat ik over de eigenschap ‘empathie’...

Wat niet weet: ….deert!!!

  Inzicht in onszelf zorgt niet voor verandering, maar zonder inzicht verandert er zeker niets. Een waarheid, een wijsheid, die je in alle culturen tegenkomt is bovendien, dat je de wereld (de ander) kunt begrijpen, pas wanneer je jezelf kent. Dit impliceert dus...

Vrijheid betekent: je grenzen kennen!

Vrijheid betekent je grenzen kennen! Elke werkelijkheid kent twee gezichten! Vaak zien mensen er maar één…..zoals: Vrij zijn betekent geen grenzen accepteren. De bouw van de nieuwe school was bijna klaar. Alleen het hek om het schoolplein moest nog worden geplaatst....

Werkgeluk bestaat niet!

                                                                                Net als Geldgeluk niet bestaat of Bezitgeluk of Prestatiegeluk. Het is de misvatting van onze tijd dat wij het geluk willen vinden in alles wat ons dit geluk zou moeten geven: onze...

Het Polariteiten gedachtegoed

Het Polariteiten gedachtegoed Bijna dagelijks lezen we over mensen die lijden onder werkstress, spanningsklachten etc. Als we inzoomen op de oorzaken worden er vrijwel altijd zaken genoemd die van buitenaf invloed uitoefenen . Het gaat dan om teveel werkdruk,...