Inloggen kennis database

Het heelal bestaat geheel en al uit polariteiten. Tegenstellingen, die zonder elkaar geen bestaansrecht hebben en alleen samen essentieel zijn voor het creëren van (levens)energie!

 Zelfs het kleinste deeltje, dat we op dit moment kennen bestaat niet op zichzelf, zo zijn er zgn. quarks en anti-quarks als kleinste deeltjes van atomen. De oorsprong van dit alles is nog steeds een groot geheim. Voor het gemak nemen we maar aan dat in de ‘oerknal’ het ontstaan en bestaan van energie verborgen ligt. Wat we zeker weten is dat er bij energie altijd sprake is van tegengestelde krachten. Valt één kracht weg, dooft de energie.

Natuurkundig gezien bestaat alles uit energie. Warmte, licht, alle stoffen en vormen. Zo functioneert ook ons brein op basis van elektrische en chemische energie. Daardoor bewegen we, praten we, ademen we etc. Ook onze voeding, waardoor we in leven blijven, bestaat op haar beurt uit energie (planten, dieren), maar als wij t.a.v. ons doen en laten praten over energie, dan bedoelen wij in het algemeen of de fysieke energie (beweging) of de mentale, psychische energie. De voeding van met name de mentale energie is bijzonder, want wat te denken van een goed gesprek of een activiteit waar we energie van krijgen, het lezen van een mooi boek of het zien van een film, een prachtig schilderij of van het genieten van de natuur, van een indrukwekkende zonsondergang…………….

Energie zelf is volstrekt neutraal dus niet positief of negatief net als emoties zoals blij zijn of boosheid. Ook emoties zijn vormen van energie.  Het positieve of negatieve effect van energie of van een emotie hangt af van de beweegredenen, de behoeften en verlangens en de bedoelingen van iemand. Gebruik je je energie/emotie: positief of negatief. Een voorbeeld van negatief: Je kunt je boosheid uitleven op anderen of of op iets materieels. Je scheldt op iemand of je geeft hem of haar een flinke tik. Bij materieel uitleven kan het voorkomen, dat je een deur hard achter je dichtgooit. Boosheid vervormt dan naar woede.

De kracht van boosheid positief gebruiken betekent bijvoorbeeld een positieve actie voor het milieu, de natuur of een opvoedend gesprek met je zoon of dochter. In beginsel zijn mensen volkomen vrij om hun energie of emotie positief of negatief in te zetten. Energie, emotie kan ook negatief naar binnen slaan in de vorm van onzekerheid, zelfbeklag, somberheid etc. Maar ook positief in de vorm van bewust kiezen voor zelf-compassie.

Samengevat: Alle gedachten, gevoelens, gedragingen van een mens zijn vormen van energie.

Natuurlijk spelen hierbij ook krachten, die in het verleden zijn ontstaan en die iemand nog steeds vanuit het onbewuste in een bepaalde richting kunnen sturen. Ervaringen, die ervoor kunnen zorgen dat je daar nu energie van krijgt, maar je ook veel energie kunnen kosten. Deze laatsten kunnen ondermijnend werken, zelfs levensbedreigend zijn. Het vraagt dan om alle energie positief en constructief in te zetten op een manier die helend werkt (hierbij al dan niet gesteund door professionele hulp).

De mens is wat we tot nu toe weten het enige diersoort, dat in staat is zich bewust te zijn van het eigen gedrag, alle gedachten en gevoelens, met andere woorden van de eigen energiestromen. Door dit bewustzijn is de mens ook in staat deze energiestromen te beïnvloeden. Zo kunnen wij gedachtenpatronen doorbreken, wanneer deze in de weg zitten. Betekent wel dat je daarvoor inspanning moet leveren. Het kost kracht: oefenen en oefenen, net zolang tot je je bevrijd voelt om een keuze te maken, die jou energie geeft, anders gezegd je natuurlijk evenwicht herstelt. Maar ook het oefenen zelf kan worden ervaren als energie-gevend of juist niet. Zolang er sprake is van oefenen, waarbij je perspectief steeds dichterbij komt genereert dit positieve energie. We spreken dan van persoonlijke ontwikkeling of innerlijke groei.

Hierbij is de toepassing van het polariteiten-gedachtegoed essentieel. Wanneer in gedachten, gevoelens en gedrag de positieve tegenstelling tussen je persoonlijke eigenschappen, leidend is, word je onderweg als het ware ‘gedragen’ door je eigen energie. Wanneer de focus gericht wordt of blijft op slechts één van beide tegenstellingen, dooft je energie uit. Je eindigt dan als een type, je weet wel: die met die ene dominante kant van zichzelf. Dat moet je toch niet willen! Zo simpel is het!