Inloggen kennis database

Polariteiten

Wat zijn Polariteiten

Een Polariteit is een twee-eenheid bestaande uit twee tegenstellingen die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Zo zou er geen links zijn zonder rechts, geen hoog zonder laag, geen zuid zonder noord, geen plus zonder min etc.. Het grote heelal, het leven op deze planeet en dus ook ons persoonlijk leven bestaat uit tegenstellingen.

Niet alleen je lichaam maar ook je geestelijke bagage bestaat uit polariteiten die voor de noodzakelijke balans in je bestaan zorgen.
Iedere polariteit bestaat uit twee tegengestelde eigenschappen, die alleen door en samen met de tegenovergestelde eigenschap kunnen bestaan.

Voorbeelden hiervan zijn: wilskrachtig – loyaal, bedachtzaam – spontaan, daadkrachtig – geduldig, zorgzaam – loslatend.

Uniek pakket

Ieder mens heeft zijn eigen unieke pakketje aan eigenschappen, die je bij je geboorte hebt meegekregen. Elke eigenschap bestaat altijd door en samen met de tegenovergestelde eigenschap; samen vormen ze een polariteit.
Wanneer je één eigenschap van een tweetal buitenspel zet, loop je het risico op spanning en stress. Wanneer een eigenschap van een polariteit teveel nadruk krijgt, ontstaat er vervelend gedrag. 
Soms gebeurt dat bewust maar, zeker als het om je vroegste jeugd gaat, vaak ook onbewust.

Onder invloed van bijvoorbeeld je karakterstructuur, gebeurtenissen in je leven, relaties met andere mensen, kunnen je polariteiten uit balans raken.

Stel je beschikt over de polariteit: gevoelig – rationeel, maar je groeit op in een afstandelijk gezin waar over gevoelens nooit wordt gesproken. Het gevolg is dat deze polariteit door jou niet als geheel wordt ingezet en je daardoor gemakkelijk uit evenwicht raakt.Je benadert menselijke problemen alleen rationeel en je doet daarmee niet alleen jezelf tekort maar ook je omgeving.

 

Burn out

Eb en Vloed “surfen of kopje onder”

Je ervaart soms een overvloed aan gelukkige momenten, helaas ook dagen (soms jaren) waarin de energie uit je wegebt.
Dan is er ook niet meer de behoefte om te zoeken naar antwoord op de vraag: hoe ga ik mezelf nu eens goed ontwikkelen? Nee, de dagelijkse problemen en dilemma’s vragen dan om een nieuwe benadering, het oude denken overboord! Je hebt behoefte aan een nieuwe waardevolle koers waarvoor je alles wat je aan polariteiten in huis hebt ( bewust!) inzet.

Burn-out: de prijs die je betaalt voor een reactief leven, waarin je alleen gefocust bent op wat er van je verwacht wordt, is hoog.
1 miljoen mensen zitten thuis met burn-out klachten. Nederland telt op dit moment 12 miljoen ziektedagen door psychische klachten op het werk. Stress, spanningen of gewoon chronische ontevredenheid bepalen je leven. Blij als het weekend is, je bent aan vakantie toe of je ziet al jaren uit naar je pensioen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

Op koers

“Aan de golven en de wind kun je niets veranderen, wel aan de stand van de zeilen waardoor je de juiste koers kunt varen”. De wereld om ons heen is niet zo geïnteresseerd in onze talenten, in wat jij aan polariteiten te bieden hebt. Vanaf je jeugd worden er alleen maar eisen aan je gesteld. Eerst in het gezin, later is daar de school en vervolgens je werk of je bedrijf. Je wordt je leven lang beoordeeld door allerlei controle-instrumenten: van groeicurve, Cito-toetsen tot functie- en competentieprofielen en zelfs als je oud bent komt er nog een Indicatie-commissie langs, die beoordeelt hoe en waar jij je laatste jaren mag doorbrengen.

Het Kompas

Je polariteiten kennen, je waarden en verlangens en je hiervan bewust zijn, geeft kleur, koers en plezier aan jouw leven. Je communiceert daardoor effectief en ontspannen omdat alles in een ander licht komt te staan.
Natuurlijk blijven daar de prestaties die van ons worden verwacht en de dagelijkse beslommeringen. Die horen bij de golven en de wind.
Maar door zelf te kiezen voor de stand van de zeilen, het bewust inzetten van wat je “van nature in huis hebt”, houd je met gemak en evenwichtig de vaart er in. Door middel van trainingen, coaching, spellen en boek is het Polariteitenkabinet daarbij een betrouwbaar en een waardevol kompas.