Inloggen kennis database
Het komt maar al te vaak voor dat we onze gevoelens en gedachten voor ons houden. Bij wat we meemaken, bij wat een ander zegt of doet. Het geeft een vertrouwd gevoel van veiligheid om deze dan niet te uiten. Ik spreek hier vooral over voor ons belangrijke gedachten en gevoelens, belangrijk voor onszelf en voor onze relatie met anderen thuis of bijvoorbeeld op je werk. ‘Je moet niet altijd zeggen wat je denkt’ is een veel gehoorde opmerking.    Want op het moment dat je jouw gedachten en gevoelens aan de buitenwereld prijsgeeft, loop je risico op weerstand of verschil van mening of wellicht een conflict. En dat wil je vermijden of je hebt daar gewoon geen zin in. Want stel dat je met jouw uitgesproken gedachten een ander pijnlijk zou kunnen treffen, de ander zou kunnen beledigen of onzeker zou kunnen maken. Als deze ‘reserve’ door angst wordt ingegeven en dat is vrijwel altijd het geval doen we onszelf en de ander tekort. Ook al gebeurt dit zelfs met alle goede bedoelingen.

Zeker wanneer deze manier van reageren een patroon is geworden. Je bent gewoon gewend om niet ‘het achterste van je tong’ te laten zien en je neemt voor lief wanneer anderen dit gedrag van jou ook gewend zijn. Kortom jij en je omgeving kennen elkaar niet anders.

We vergeten dat als wij denken, en dan doen we voortdurend, wij in feite in gesprek zijn, alleen gaat het hier om praten in je hoofd, zonder geluid!

Onderzoek heeft uitgewezen dat de mens gemiddeld 60.000 gedachten heeft per dag, allemaal gesproken teksten zonder geluid. Dit gebeurt bewust maar meestal onbewust.

In dit verhaal beperk ik me tot het bewuste deel van onszelf (onze prefrontale cortex), waarbij wij wéten wat we op een bepaald moment denken (‘in ons hoofd zeggen’) maar er uit gewoonte voor kiezen om deze gedachten en gevoelens niet te delen.

Als ik je dan zou vragen of je dit alles doet uit respect voor de ander, zou je zelfs ja kunnen zeggen.

Ook deze conclusie is voor jou al voorspelbaar geworden.

Je zou dit gedrag de grootste valkuil voor ‘onechtheid’ kunnen noemen.

Onecht, onbetrouwbaar naar jezelf én naar de ander. (Het zou ook zo maar kunnen dat je bij die laatste teamtraining op je werk, waar het ging over het onderwerp Waarden, toch ‘eerlijk’ en ‘oprecht’ als jouw belangrijkste waarden hebt genoemd……………………….????)

En hoe eerlijk en oprecht zijn we thuis naar onze partner, onze kinderen, vrienden en familie?

Heb ik wel respect voor de ander, wanneer ik iets anders denk en voel dan ik laat merken?

Om niet te spreken van het gebrek aan respect voor mezelf, want ik kies blijkbaar liever voor onoprechtheid dan voor eerlijk zeggen wat ik echt denk en voel…………

Helaas is het zo, dat deze zelfs goedbedoelde onoprechtheid, het je makkelijk maakt om je steeds meer van jezelf en van anderen te vervreemden.

Dat dit speelt, blijkt ook vaak in situaties waarin men zomaar in woede kan uitbarsten, waar een ander van schrikt.

Of blijkt dit uit gedrag dat zich kenmerkt door ontevredenheid met alles en iedereen, mopperig doen en/of rancuneus.

Het is dan meestal het gevolg van een proces van te lang ingehouden gedachten en gevoelens, die dan op een verkeerd moment zomaar kunnen ‘ontploffen’ of zich structureel vertalen naar gewoon vervelend gedrag, niet gewoon aardig en vriendelijk kunnen zijn.

Wat je vaak ziet is dat te lang niet ‘echt’ zijn op den duur implodeert en men daar fysieke en of mentale klachten door krijgt.

Voortdurend die spanning door wat je denkt en voelt jezelf dit niet toestaan, laat staan wilt delen met je omgeving. Conclusie: voortdurend je gedachten en gevoelens voor je houden ondermijnt je gezondheid en gezonde relaties. Het is bekend, dat het voor velen in onze samenleving zowel op het werk als thuis ‘cultuur’ is geworden om vooral niet over je gevoelens te praten. Mensen kunnen 40 jaar getrouwd zijn zonder elkaar echt te hebben gekend. De meesten waren het van huis uit ook niet gewend. Dus in dit verhaal is er geen plaats voor het wijzen naar schuld of schuldigen. Ten eerste is dit zinloos en ten tweede getuigt dit niet van respect naar het verleden. Vrijwel alle ouders nu en in het verleden, deden en doen hun uiterste best om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden. Daar gaat het hier ook niet om.

Wie je bent is wie je vanaf nu wilt zijn! is niet voor niets het huismerk van ons bedrijf ‘Het Polariteitenkabinet’ geworden. De vraag is dus eigenlijk heel simpel: wil je echt, authentiek naar jezelf en naar anderen zijn of kies je ervoor je te laten sturen door die oude vervelende maar inmiddels vertrouwde gewoonte van onechtheid. Als je kiest voor authentiek zijn is dit ook het moment om de kracht van polariteiten te ervaren.

Want alleen authentiek zijn is het halve werk!

Hoe?

Je leert jezelf aan om in polariteit je eigenschappen ‘authentiek – verbindend’ of bijvoorbeeld ‘direct – vriendelijk’ in te zetten en bewust te oefenen: thuis, op je werk, op school. De kracht van eigenschappen als gelijkspel (in polariteit) inzetten blijkt in dit verband uit de keuze om voortaan niet alleen te zeggen wat je denkt en voelt (‘direct’), maar deze eigenschap tegelijk in te zetten met de tegenovergestelde bijbehorende eigenschap ‘vriendelijk’. Je nieuwe gewoonte wordt het hele werk: altijd op een vriendelijke manier direct (duidelijk) zijn. Hoe moeilijk kan het zijn?

Tenslotte: als het inzetten van de polariteiten authentiek – verbindend en direct – vriendelijk voor jou de nieuwe gewoonte is geworden, uit je jezelf voortaan op een respectvolle manier naar jezelf én tegelijk naar de ander. Het is ook nog eens de enige manier om assertief te communiceren in plaats van agressief of onderdanig.

Het Gelijkspel en/of Het Junior Polariteitenspel zijn mooie instrumenten om je op deze nieuwe weg te zetten en je nieuwe gedrag te onderhouden. Wij willen je hierbij graag ondersteunen met een ééndaagse training en coaching (zodra Corona het toelaat). Tijdens de training maak je kennis met ons gedachtegoed en de polariteitenspellen Het Gelijkspel of het Junior Polariteitenspel. De daarop aansluitende coaching helpt je om je nieuwe gewoonte te laten beklijven. Je zult hier veel plezier aan beleven, maar wat dacht je van je omgeving?

Meer informatie over coaching, trainingen, spellen en boek op: www.polariteitenkabinet.nl  of op: info@polariteitenkabinet.nl