Inloggen kennis database

Privacyverklaring

Privacyverklaring Het Polariteitenkabinet

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij laten u in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens wij verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Het Polariteitenkabinet.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Het Polariteitenkabinet handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

Het Polariteitenkabinet                              
Marco Polostraat 19                                   
1827 PR Alkmaar                                       

KvK nr.  69109079
Btw.nr.   NL187000980B01

Contactgegevens:
E-mail: info@polariteitenkabinet.nl              
Telefoonnummer: 06 43030603                   

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Polariteitenkabinet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Cookies; gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Overige correspondentie, zoals per e-mail en telefonisch

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Het Polariteitenkabinet verwerkt de volgende bijzondere en/ of bijzondere persoonsgegevens van u:

– gezondheid en welbevinden. Deze informatie verstrekt u tijdens de coachingsconsulten en/ of trainingen om gebruik te maken van de dienstverlening van Het Polariteitenkabinet.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Polariteitenkabinet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Het Polariteitenkabinet analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Het Polariteitenkabinet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Het Polariteitenkabinet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

CRM- en HRM-systeem ter bevordering van onze diensten en werkzaamheden zoals; e-mailen, gegevens bewaring, nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen.

Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Polariteitenkabinet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Standaard persoonsgegevens   > Deze bewaren wij 7 jaar in verband met

Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie > zolang als u zelf ingeschreven wenst te blijven

Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: > 1 jaar of zolang gewenst. Dit betreft gegevens die je zelf tijdens consulten en/ of trainingen zelf indient.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Polariteitenkabinet neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@polariteitenkabinet.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Polariteitenkabinet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/ of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Polariteitenkabinet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Polariteitenkabinet gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Blijft u echter gebruik  maken van onze website, dan gaat u automatisch akkoord met onze cookie instellingen.

Websites

Het Polariteitenkabinet onderhoudt een centrale database. Ons netwerk bestaat uit de volgende websites: www.polariteitenkabinet.nl, www.hetpolariteitenspel.nl en www.hetjuniorpolariteitenspel.nl  

Doorgifte aan het buitenland

Het Polariteitenkabinet maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maken we gebruik van Visual Website Optimizer. Het Polariteitenkabinet kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Als je hier vragen over hebt kun je contact met ons opnemen: info@polariteitenkabinet.nl of bellen met 06 43030603

Het Polariteitenkabinet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Laatste wijziging: 25-02-2019