Inloggen kennis database

Het Polariteiten gedachtegoed

Bijna dagelijks lezen we over mensen die lijden onder werkstress, spanningsklachten etc.
Als we inzoomen op de oorzaken worden er vrijwel altijd zaken genoemd die van buitenaf invloed uitoefenen .
Het gaat dan om teveel werkdruk, problemen met leidinggevenden, collega’s, of thuis problemen met partner of kinderen, of door de eisen die we aan onszelf stellen.
We doen dan net alsof onze omgeving over “magische” krachten beschikt die bij ons de stress instralen.
Niets is minder waar.
We doen er goed aan om de oorzaken niet buiten onszelf maar ‘in onszelf te zoeken.
Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor hoe om te gaan met onze (werk) omgeving.
Een belangrijk inzicht hierbij ontlenen we aan het Polariteitengedachtegoed!
Stress heeft alles te maken met energie.
En deze energie kunnen we maar op 1 manier genereren, door net als bij elektriciteit heel bewust positieve tegenstellingen met elkaar te verbinden.
Tegengestelde eigenschappen die we van nature met ons meedragen.
Wanneer we echter 1 van beide eigenschappen negeren of ontkennen slaat in onszelf de onbalans toe en kijken we met verkeerde ogen naar de werkelijkheid die ons overkomt.
De oplossing om voortaan structureel relaxed om te gaan met alles wat er gebeurt ervaar je door het boek te lezen: Het Polariteitenspel verbindt.
Ondertitel: die andere kant van jezelf brengt je in evenwicht.
Of speel Het Gelijkspel of samen met kinderen/jongeren Het Juniorpolariteitenspel.
De werkelijkheid wordt er niet anders van maar wel de manier waarop jij met die werkelijkheid omgaat, op basis van kracht en autonomie.
Wat wil een mens nog meer?

www.polariteitenkabinet.nl

Danny Warbout