Inloggen kennis database

“Als een schilderij of een goed gesprek mij ontroert kan ik de conclusie trekken dat ik een schilderij of goed gesprek nodig heb om ontroerd te raken. Ik kan ook de conclusie trekken dat ik ontzettend blij ben te ontdekken, dat ik over de eigenschap ‘empathie’ beschik. Een van mijn prachtige eigenschappen, die ik graag inzet om zinvol te leven”.

Hoe leid je een zinvol leven?

9 januari 2020: Volkskrantjournalist Fokke Obbema in het programma ‘De wereld draait door’: Ik kreeg in 2017 een hartstilstand en ging ‘even dood’ zoals hij dat noemt. Het was voor hem ook de aanleiding om een interviewreeks te starten rond de vraag : wat is de zin van het leven?Het leidde tot vele reacties en bracht hem tot een vervolg met de meer praktische vraag: Hoe leid je een zinvol leven?

Deze vraag deed mij een uitzending herinneren van SIRE die destijds campagne voerde om mensen bewust te maken van hun drijfveren. Het filmpje ‘Voor wie doe je het eigenlijk’ is indringend en confronterend. Het gaat om de vraag of je je dagelijkse keuzes laat afhangen van het kiezen voor wat voor mens je zelf wilt zijn en dus voor een betekenisvol leven of dat je daarin je laat leiden door verwachtingen of invloed van anderen, van je omgeving.

Onderzoek toont aan dat we alleen gelukkig worden van de keuzes die wij zelf maken en die overeenkomen met onze eigen verlangens, gedachten, gevoelens en vooral met onze persoonlijke vanaf ons begin aanwezige eigenschappen. Eigenschappen van onszelf die we vaak niet eens kennen omdat onze focus niet gericht is op wat we zelf te bieden hebben, maar op wat er dagelijks van ons wordt geëist.

 In mijn boek ‘Het Polariteitenspel verbindt’ die andere kant van jezelf brengt je in evenwicht’, wordt uitgebreid ingegaan op dit thema.                                  Onze maatschappij kenmerkt zich door de nadruk te leggen op wat van ons wordt verwacht en is totaal niet geïnteresseerd in wat wij als mens van nature te bieden hebben.

Juist die focus van kinds af aan op wat de omgeving, lees: ouders, school, werksituatie, van ons eist, veroorzaakt reactiviteit en houdt ons ver weg van de vraag: wanneer ervaar ik mijn leven als zinvol. Reactiviteit leidt tot reactivitus, een ‘ziekte’ met pijnlijke gevolgen: Wij reageren voortdurend op de omgeving en zijn niet gefocust op onze eigen drijfveren en eigenschappen.

De prijs, die wij hiervoor betalen is hoog: meer dan 1 miljoen mensen lijden aan burn-outklachten, velen gaan met tegenzin naar school of naar het werk en ervaren dat alles alleen maar energie kost.

Hoeveel roepen er niet, dat zij ‘aan het weekend toe zijn’ of aan vakantie of uitzien naar hun pensioen, terwijl dat laatste pas na jaren een feit is.

Hoezo: hoe leid ik een zinvol leven?

Dat maakt het hebben van een goed inkomen of het hebben van bezit nooit goed. Het bijzondere is bovendien, dat de meeste mensen bij hun keuzes denken in of-of. Voorbeeld: Of je doet iets voor een ander of je doet iets voor jezelf.

En-en denken (en dat kunnen we heel goed als we maar willen oefenen) betekent, dat hier geen sprake is van een tegenstelling, die polariseert, maar van twee waardevolle richtingen, die evenwicht en balans brengen in ons leven.

Heb je naaste lief als jezelf, lijkt een versleten tekst, maar hoe waardevol is deze uitspraak en hoe actueel!

Ik hou van mij en kan daardoor ook van jou houden (Harry Jekkers). Wij beschikken over al onze persoonlijke eigenschappen uitsluitend in polariteit. Dat wil zeggen, dat als wij de nadruk leggen op één eigenschap, waarvan anderen bijvoorbeeld zeggen dat die eigenschap ons typeert, zullen we onherroepelijk in ons gedrag vervormen.

In mijn boek en in het spelen van Het Gelijkspel wordt benadrukt, dat al onze eigenschappen die in onszelf aanwezig zijn, zijn gebaseerd op een viertal basis-polariteiten, waarvan ‘ik en de ander’, misschien wel de meest belangrijke is. Alles waar ik voor kies is dan zowel ik-gericht als tegelijk op de ander-gericht. Het inzetten van deze persoonlijke eigenschappen in polariteit, zorgt voor een zinvol en evenwichtig leven.

Maakt ons creatief in plaats van reactief (dezelfde letters maar een wereld van verschil).

Je laat je bij het inzetten van je eigenschappen in polariteit dan ook leiden door bewust te kiezen voor waarden, die hieraan richting geven.

‘Het Gelijkspel’ helpt je ook om voor jou de juiste waarden te kiezen, bijvoorbeeld: vertrouwen, verdraagzaamheid, respect, toewijding en tolerantie.

Waarden zijn geen aangeboren eigenschappen. Het zijn richtingaanwijzers, waar je bewust voor kiest.

Zo kies je met een bewuste inzet van je polariteiten en voor je persoonlijke waarden voor een zinvol leven!

Inside-out!!

Geen leven waarbij elke dag “de zon schijnt”, maar wel een leven, waaraan jij jouw betekenis geeft aan de werkelijkheid van alle dag aan wie je wilt zijn, aan wat je doet en aan wat je hebt.

SIRE: Voor wie doe je het eigenlijk? Ons antwoord: voor jezelf en tegelijk voor de ander, omdat hier geen sprake is van een tegenstelling, maar van een evenwichtige keuze voor een zinvol leven.-

Wacht hier niet mee tot je een ervaring nodig h-ebt zoals Fokke Obbema, maar begin vandaag!!—-